KKK-KY:n toimintakertomus 2004

Karhunkaatajien Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 23.02.2004 Kololla. Vuosikokous käsitteli sääntömääräiset vuosikokousasiat. Johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

Kalevi Korhonen
Jouko Nikula, varapj.
Saara Peltonen, siht.
Erja Saraste
Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö, pj.

Johtokunta täydentyi kokouksessa 29.03.2004. Taloudenhoitajana toimii Chris-Marie Rasi. Tilintarkastajina toimivat Riitta Kauramäki ja Tuula Palaste-Eerola. Varatilintarkastajana toimii Martin Bunders.

Johtokunta kokoontui toimikauden aikana viisi kertaa: keväällä kolme kertaa (29.03.2004, 19.04.2004 ja 17.05.2004) ja syksyllä kaksi kertaa (20.09.2004 ja 25.10.2004). Lippukunnan toimihenkilöt ovat osallistuneet myös kannatusyhdistyksen kokouksiin.

Johtokunnan kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita: lippukunnan kuulumisia, yhteisiä tapahtumia ja kesäleiriavustuksia. Lippukunnan ja kannatusyhdistyksen yhteiset kotisivut valmistuivat toimikauden aikana. Seuraava haaste onkin saada kotisivusta toimiva yhteistyön ja tiedottamisen foorumi.

Lippukunnan ja kannatusyhdistyksen perinteiset pääsiäismyyjäiset päätettiin uudistaa. Myyjäiset pidettiin Katajanokan vierasvenesataman huoltorakennuksessa. Tilaa ja tapahtumaa pidettiin varsin onnistuneena. Tilaisuuden tuotto oli myös aikaisempia vuosia parempi.

Karhunkaatajien Kannatusyhdistys ry on tiedottanut toiminnastaan seuraavasti:

- kutsu vuosikokoukseen tammikuussa 2004
- kotikirje vuosikokouksesta 13.05.2004
pääsiäismyyjäistiedote maaliskuussa, jonka yhteydessä jaettiin kannatusyhdistyksen jäsenmaksu
- Meri ja Me -lehti (ilmestyi huhtikuussa ennen 24.04.2004 järjestettyä Katajanokkapäivää)
- kotisivulla osoitteessa http://www.lkp/partio.fi/papa/kkk.

Karhunkaatajien Kannatusyhdistys ry on osallistunut seuraaviin tapahtumiin:

- Pääsiäismyyjäiset 03.04.2004
- Yrjönpäivänjuhla 22.04.2004
- Kattajanokkapäivä 24.04.2004
- uusien sudenpentujen vanhempainilta 27.09.2004

Lippukunta siivosi ja järjesti kesällä 2004 Kolon uudeksi. Kannatusyhdistys tuki tätä työtä tarjoamalla siivousvälineitä ja pesemällä Kolon tekstiilejä. Kannatusyhdistys maksoi turhien kalusteiden kuljettamisesta aiheutuneet kustannukset.